Vinohradnícky spolok Prietržka

Vitajte na stránkach Vinohradníckeho spolku Prietržka, kde Vám chceme pravidelne prinášať informácie o činnosti nášho združenia.

Štatút výstavy Mladé vína Prietržka 2023

Vinohradnícky spolok Prietržka usporiada výstavu vín „Mladé vína Prietržka 2023“, ktorá sa uskutoční dňa 18.3.2023 v kultúrnom dome v Prietržke.

Poslanie a cieľ výstavy:
- prezentácia, porovnanie a ohodnotenie mladých vín zo Skalického vinohradníckeho regiónu a z priľahlých oblastí Moravy
- v komornom prostredí kultúrneho domu stretnutie odbornej a laickej verejnosti,výmena skúseností a poznatkov vinárskeho odboru
- rozvíjanie priateľských vzťahov medzi vinármi a vinohradníkmi, propagácia spotreby kvalitných vín medzi obyvateľmi

 

Súťažné podmienky:

- dodané vzorky vín musia byť vyrobené z úrody hrozna z roku 2022
- výstavy sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktoré splnia podmienky tohto štatútu
- vína musia zodpovedať STN a musia byť vyrobené v súlade s platným zákonom č. 313/2009zz o vinohradníctve a vinárstve
- jedna vzorka prihláseného vína obsahuje dve fľaše 0,75l
- víno bude označené týmito údajmi:
• meno a adresa vystavovateľa
• názov odrody
• prívlastok vína ( kab., n.z., vzh)
- dodané vzorky vína sa stávajú majetkom usporiadateľa

 

Hodnotenie vína:

Hodnotenie vína bude vykonané dňa 12.3.2023 v kultúrnom dome v Prietržke o 10:00 hod. Hodnotenie bude vykonané 100bodovým systémom O.I.V. Výsledky budú spracované do katalógu výstavy. Vína budú hodnotené v kategóriách biele a červené, odrodové alebo ich určené alebo neurčené zmesi (cuveé). Na základe hodnotenia bude vínam, ktoré dostanú 86 a viac bodov udelený diplom. U odrody, kde bude 10 a viac vzoriek bude najvyššie hodnotená vzorka ocenená „víťaz odrody“ a najvyššie hodnotené biele a červené víno bude ocenené „šampión výstavy“. Najvyššie hodnotené víno z Prietržky získa cenu starostu obce Prietržka.

 

Ostatné podmienky:

Vína vyradené zo súťaže nebudú zverejnené v katalógu výstavy vín.

 

Organizácia výstavy:
Rozvoz fliaš     20-26.2.2023
Zber vzoriek     3-4.3.2023
Degustácia vína  12.3.2023 o 10:00 hod v kultúrnom dome Prietržka
Výstava vína     18.3.2023 o 13:00 hod v kultúrnom dome Prietržka

 

Kontaktné osoby:
Jurkovič Marián 0905256303
Bellay Jozef 0908147615
Gergel Ivan 0907753377
Juráček Patrik 0915305432
 

Stiahnuť ako PDF verziu