Vinohradnícky spolok Prietržka

Vitajte na stránkach Vinohradníckeho spolku Prietržka, kde Vám chceme pravidelne prinášať informácie o činnosti nášho združenia.

Mladé vína Prietržka 2019

Štatút

výstavy „Mladé vína Prietržka 2019“Vinohradnícky spolok Prietržka poriada výstavu „Mladé vína Prietržka 2019“, ktorá sa uskutoční dňa 30.3.2019 v kultúrnom dome v Prietržke.Poslanie a cieľ výstavy:

- prezentácia, porovnanie a ohodnotenie mladých vín zo Skalického vinohradníckeho regiónu a z priľahlých oblastí Moravy

- v komornom prostredí kultúrneho domu stretnutie odbornej a laickej verejnosti, výmena skúseností a poznatkov vinárskeho odboru

- rozvíjanie priateľských vzťahov medzi vinármi a vinohradníkmi, propagácia spotreby kvalitných vín medzi obyvateľmiSúťažné podmienky:

- dodané vzorky vín musia byť vyrobené z úrody hrozna z roku 2018

- výstavy sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktoré splnia podmienky tohto štatútu

- vína musia zodpovedať STN a musia byť vyrobené v súlade s platným zákonom č. 313/2009zz o vinohradníctve a vinárstve

- jedna vzorka prihláseného vína obsahuje dve fľaše 0,75l.

Víno bude označené týmito údajmi: meno a adresa vystavovateľa, názov odrody, prípadne prívlastok vína ( kab., n.z., vzh)

-dodané vzorky vína sa stávajú majetkom usporiadateľaHodnotenie vína:

Hodnotenie vína bude vykonané dňa 23.3.2019 v kultúrnom dome v Prietržke o 13:00 hod. Hodnotenie bude vykonané 100bodovým systémom O.I.V. Výsledky budú spracované do katalógu výstavy.

Vína budú hodnotené v kategóriách biele a červené, odrodové alebo ich určené alebo neurčené zmesy (cuveé)

Na základe hodnotenia bude vínam, ktoré dostanú 86 a viac bodov udelený diplom. U odrody, kde bude 10 a viac vzoriek bude najvyššie hodnotená vzorka ocenená „víťaz odrody“ a najvyššie hodnotené biele a červené víno bude ocenené „šampión výstavy“.

Najvyššie hodnotené víno z Prietržky získa cenu starostu obce Prietržka.Ostatné podmienky:

Vína vyradené zo súťaže nebudú zverejnené v katalógu výstavy vínOrganizácia výstavy:

Rozvoz fliaš 9.-10.3.2019

Zber vzoriek 16.-17.3.2019

Degustácia vína 23.3.2019 o 13:00 hod v kultúrnom dome Prietržka

Výstava vína 30.3.2019 o 13:00 hod v kultúrnom dome Prietržka

Slávnostné odovzdanie cien na výstave o 16:00 hodVstupné:

8€ vrátanie pohárika a katalógu

2€ pohárik

2€ katalógKontaktné osoby:

Jurkovič Marián    0905256303   

Belay Jozef        0908147615

Gergel Ivan         0907753377

Ing. Juráček Patrik    0915305432